Sigurnosna svjetlosna zavjesa

  • Infra Red Elevator Door Detector THY-LC-917

    Infracrveni detektor vrata dizala THY-LC-917

    Svetlosna zavesa lifta je zaštitni uređaj za zaštitu vrata lifta napravljen po principu fotoelektrične indukcije. Pogodan je za sva lifta i štiti sigurnost putnika koji ulaze i izlaze iz lifta. Svetlosna zavesa lifta sastoji se od tri dela: infracrvenih predajnika i prijemnika instaliranih sa obe strane vrata lifta i posebnih fleksibilnih kablova. Zbog potreba zaštite okoliša i uštede energije, sve je više dizala koji su izostavili okvir za napajanje.